English   |   Kontakt
 
 
 
Mbeshtesim nismen per uljen e rentes minerare

Konfindustria, duke vleresuar gjendjen teper te veshtire te tashme te industries vendore nxjerrese dhe perpunuese te mineraleve, mbeshtet nismen ligjore te Ministrise se Energjise dhe Industrise/MEI per uljen e rentes minerare per lendet e para, duke theksuar njekohesisht, se eshte I vonuar ne kohe.

Konfindustria vlereson, se ulja e rentes minerare eshte veprim I nevojshem, por jo I mjaftueshem per shpetimin e kompanive te sektorit minerar nga falimenti I mundshem. Vemendje e vecante dhe masa te shpejta dhe te prekshme duhen ndermarre per te mbeshtetur ne menyre te vecante industrine perpunuese te minerareve ne vend. Mbeshtetja shteterore per zhvillimin e industries perpunuese te minerareve eshte e domosdoshme, sepse jovetem shton vleren e shtuar, rrit punesimin, shton te ardhurat fiskale ne buxhetin e shtetit, por gjithashtu rrit aftesine konkuruese te prodhimeve fundore duke I bere me pak te prekshme nga luhatjet e cmimeve ne tregjet nderkombetare. Per sa me siper Konfindustria do te kerkoje zyrtarisht zbatimin e rentes minerare te shkallezuar mbeshtetur ne thellesine e perpunimit. Per mineraret, qe jane lende te para te industries se perpunimit te thelle ne vend, te pakten per periudhen e renies se tregjeve nderkombetare, do te kerkohet rente e nivelit 0%.

Konfindustria vlereson, se ulja dhe shkallezimi I rentes minerare eshte politika e duhur per te zbutur sadopak ndikimin e pasojave te renda te krizes globale, te shprehuar ne uljen skajore te cmimeve te lendeve te para ne tregjet nderkombetare, qe ka prekur prej disa vitesh industrine nxjerrese dhe perpunuese te mineraleve ne vend.  Renia e forte e cmimeve ne tregjet nderkombetare shoqeruar me barren fiskale te rende ne fuqie ka vendosur industrine vendore te prodhimit dhe perpunimit te lendeve te para minerare perballe rrezikut te qarte te falimentit me gjithe pasojat e renda ekonomike, financiare dhe sociale shoqeruese. Prodhimet e industries nxjerrese dhe perpunuese te mineraleve perbejne pjese kryesore ne eksportet shqiptare dhe falimenti I mundshem I kompanive te sektorit do te kishte pasoja te renda per vete qendrueshmerine makrofiskale, deficitin tregtar dhe bilancin e pagesave te vendit.


 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara