English   |   Kontakt
 
 
 
Rishikimi i kontratave koncensionare

Konfindustria mbeshtet nismen e Ministrise se Energjise dhe Industrise/MEI per rishikimin me mirekuptim dhe mbeshtetur ne arsyetime profesionale ndermjet paleve te kontratave koncesionare ne disa sektore strategjike. Ne kete kuptim vleresohet marreveshja me Bankers Petrolium per rihapjen e mundesise ligjore te pageses se detyrimeve fiskale te papaguara disa vjecare ndaj buxhetit te shtetit ne shumen prej 80 milion$ ne sektorin e hidrokarbureve.

Konfindustria vlereson, se ne mjaft raste cilesia ligjore e marreveshjeve koncesionare te nenshkruara ne vite eshte qartesisht ne dem te interesit publik dhe ne epersi te koncesionarit. Pasojat e kushteve te pafavorshme ligjore te marreveshjeve koncesionare dhe partneritetit privat-publik/PPP jane:- krijim monopolesh dhjetra vjecare me pasoja te renda ekonomike- goditje te interesave financiare publike,- shmangie te koncesionarit nga plotesimi i detyrimeve per investime te parashikuara dhe - rrezikim te ndeshkimeve te renda financiare te shtetit shqiptar ne rast te perballjeve te mundshme ne Gjykatat Nderkombetare. Permendim penalizimin e shtetit shqiptar ne shumen prej mbi 25 milion $ ne ceshtjen ligjore me kompanine General Ekectric per Hekurudhen Tirane-Durres, monopolin e koncesionarit te Aeroportit te Tiranes me kosto te rende per qytetaret shqiptare, koncesionin e kolaudimit te makinave, etj.
Konfindustria i kerkon institucioneve shteterore te jene teper te kujdesshme dhe profesionale ne permbajtjen e termave ligjore te marreveshjeve koncesionare dhe/ose PPP te nenshkruara me qellim parandalimin e pasojave financiare, ekonomike dhe ligjore ndaj interesit publik, sidomos ne sektoret strategjike.

 


 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara