English   |   Kontakt
 
 
 
Sondazh mbi shfrytezimin e kapacitetit prodhues
Sondazhi, i kryer nga Qendra e Studimeve te Konfindustrise, u krye mbeshtetur ne grupin e industrive, qe punojne kryesisht per tregun e brendshem. Perpunimi i te dhenave tregoi, se industrite e lidhura me sektorin e materialeve te ndertimit, te infrastruktures, perpunimit te plastikes, punimeve te aluminit dhe hekurit, drurit kane shenuar uljen me te ndjeshme. Renie te shfrytezimit te kapacitetit prodhues kane patur edhe pjese te industrise se prodhimit te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, lengjeve, birres, etj.
Konfindustria vlereson, se per vitin 2015 shfrytezimi i kapacitetit prodhues  te industrise shqiptare arriti ne nivelin mesatar te 63%. Niveli i mesiperm ishte 3.8% me i ulet krahesimisht me vitin paraardhes 2014.
Industri te cilat lidhen me prodhime bazike te popullsise si p.sh miellit dhe nenprodukteve te tij kane qene te ne nivele relativisht te qendrueshme. Si shkaqe kryesore te uljes se shfrytezimit te kapacitetit prodhues per vitin 2015 industrite pjese perberese e sondazhit percaktonin:- uljen e kerkeses se brendshme konsumatore, -rritjen e shkalles se konkurences nga importi, -uljen e investimeve publike. Arsye te tjera ishin edhe disa ndalime te pjesshme ligjore si p.sh ne importin e lendeve te para ne industrine ricikluese, lejet e ndertimit, etj.
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara