English   |   Kontakt
 
 
 
Sondazh mbi shfrytezimin e kapacitetit prodhues
Sondazhi, i kryer nga Qendra e Studimeve te Konfindustrise, u krye mbeshtetur ne grupin e industrive, qe punojne kryesisht per tregun e brendshem. Perpunimi i te dhenave tregoi, se industrite e lidhura me sektorin e materialeve te ndertimit, te infrastruktures, perpunimit te plastikes, punimeve te aluminit dhe hekurit, drurit kane shenuar uljen me te ndjeshme. Renie te shfrytezimit te kapacitetit prodhues kane patur edhe pjese te industrise se prodhimit te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, lengjeve, birres, etj.
Konfindustria vlereson, se per vitin 2015 shfrytezimi i kapacitetit prodhues  te industrise shqiptare arriti ne nivelin mesatar te 63%. Niveli i mesiperm ishte 3.8% me i ulet krahesimisht me vitin paraardhes 2014.
Industri te cilat lidhen me prodhime bazike te popullsise si p.sh miellit dhe nenprodukteve te tij kane qene te ne nivele relativisht te qendrueshme. Si shkaqe kryesore te uljes se shfrytezimit te kapacitetit prodhues per vitin 2015 industrite pjese perberese e sondazhit percaktonin:- uljen e kerkeses se brendshme konsumatore, -rritjen e shkalles se konkurences nga importi, -uljen e investimeve publike. Arsye te tjera ishin edhe disa ndalime te pjesshme ligjore si p.sh ne importin e lendeve te para ne industrine ricikluese, lejet e ndertimit, etj.
 
 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara