English   |   Kontakt
 
 
 
Sondazh mbi shfrytezimin e kapacitetit prodhues
Sondazhi, i kryer nga Qendra e Studimeve te Konfindustrise, u krye mbeshtetur ne grupin e industrive, qe punojne kryesisht per tregun e brendshem. Perpunimi i te dhenave tregoi, se industrite e lidhura me sektorin e materialeve te ndertimit, te infrastruktures, perpunimit te plastikes, punimeve te aluminit dhe hekurit, drurit kane shenuar uljen me te ndjeshme. Renie te shfrytezimit te kapacitetit prodhues kane patur edhe pjese te industrise se prodhimit te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, lengjeve, birres, etj.
Konfindustria vlereson, se per vitin 2015 shfrytezimi i kapacitetit prodhues  te industrise shqiptare arriti ne nivelin mesatar te 63%. Niveli i mesiperm ishte 3.8% me i ulet krahesimisht me vitin paraardhes 2014.
Industri te cilat lidhen me prodhime bazike te popullsise si p.sh miellit dhe nenprodukteve te tij kane qene te ne nivele relativisht te qendrueshme. Si shkaqe kryesore te uljes se shfrytezimit te kapacitetit prodhues per vitin 2015 industrite pjese perberese e sondazhit percaktonin:- uljen e kerkeses se brendshme konsumatore, -rritjen e shkalles se konkurences nga importi, -uljen e investimeve publike. Arsye te tjera ishin edhe disa ndalime te pjesshme ligjore si p.sh ne importin e lendeve te para ne industrine ricikluese, lejet e ndertimit, etj.
 
 

Nisma

+ Data 2021-12-07
Konfindustria në bashkëpunim me aktorët kryesorë të infrastrukturës së energjisë në Shqipëri, organizon Expo Forumin “INFRASTRUKTURA ENERGJITIKE DHE PROJEKTET E INVESTIMEVE 2022 NË KUSHTET E KRIZES GLOBALE DHE LIBERALIZIMIT TË TREGUT”, 10.
[Me shume]
+ Data 2021-09-28
Konfindustria njofton, se në 25/9/2021 u organizua Forumi i Parë Ndërkombëtar Investimeve të Vjosës. Në forum ishin të pranishëm Ministria e Mjedisit dhe Turizmit Znj. Mirela Kumbaro, Kryetarë të bashkive të Rajonit të Vjosës nga Shqipëria
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2022 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara