English   |   Kontakt
 
 
 
Ulja e borxhit publik

Konfindustria vlereson, se eshte objektivisht e pamundur per ekonomine shqiptare, qe borxhi publik i vendit te ulet nen masen 60% te PPB deri ne vitin 2019, sikurse kerkohet nga misioni i FMN. Pasojat e renda te krizes globale, tregjet e mbyllura, inflacioni mjaft i ulet, shoqeruar me politika makrofiskale jo te pershtatshme ne fuqi, e bejne mjaft te veshtire rritjen e mjaftueshme te ekonomise vendore, qe te shpresohet arritja e objektivit te mesiperm te deshiruar te borxhit publik.
Per me shume FMN eshte bashkepergjegjese ne ndertimin e politikave fiskale te pasukseshme te zbatuara nepermjet 3 Paketave te njepasnjeshme nga viti 2014.
Konfindustria vlereson, se do te ishte me pasoja te renda per zhvillimin e ekonomise, mireqenien e qytetareve dhe stabilitetin shoqeror te vendit, kthimi i objektivit qeveritar dhe FMN per uljen e borxhit publik nen 60% te PPB si nje qellim ne vetevete, duke prekur edhe investimet kapitale infrastrukturore edhe keshtu mjaft te ulta dhe te pamjaftueshme.
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara