English   |   Kontakt
 
 
 
Konfindustria per furnizimin manual ne pikat e karburantit

Konfindustria mbeshtet vendimin e marre se fundmi nga Ministria e Financave per ndalimin e pikave te karburanteve per te kryer furnizimin ne menyre manuale te automjeteve.Vendimi ne fjale eshte i nevojshem dhe i vonuar ne perpjekjet per formalizimin e tregut te karburanteve, rritjen e te ardhurave ne buxhetin e shtetit,luftes kunder  konkurences se pandershme dhe njekohesisht zvogelimit te mundesive per korrupsion dhe subjektivizem te agjencive shteterore pergjegjese te fushes.

Madhesia e tregut te karburanteve ne shitjet me pakice perben mbi 10 % te PPB te vendit me nje qarkullim vjetor mbi 1 miliard euro dhe jep kontribut te konsiderueshem ne ne buxhetin e shtetit. Mbeshtetur ne vleresimet e vazhdueshme krahesuese  cmimet e karburanteve ne Shqiperi jane me te lartat ne rajon. Shqetesim I vazhdueshem paraqet cilesia e dobet e karburanteve, qe qarkullojne ne tregun shqiptar, me pasoja te renda per biznesin, qytetaret, mjedisin, shendetin dhe vete buxhetin e shtetit, ne vlera te pergjithshme prej qindra milion euro/vit. Gjithashtu, abuzime te ndjeshme vihet re edhe ne volumet e karburanteve te shitura per konsumatoret.

Konfindustria ka shprehur shqetesimin e saj te vazhdueshem se cmimi I larte, cilesia e dobet dhe abuzimet ne volumet e shitura jane nje nga shkaqet e uljes se konkurueshmerise se ekonomise shqiptare ne prodhimet dhe sherbimet vendore  si edhe ne terheqjen e investimeve te huaja krahesimisht vende te tjera te Rajonit.


 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara