English   |   Kontakt
 
 
 
Parate e shqiptareve dalin jashte vendit

Konfindustria vlereson, se flukset e larta te daljes se parave te shqiptareve jashte vendit paraqesin rrezikun kryesor per zhvillimin ekonomik te qendrueshem te vendit. Ritmi i larte dhe i vazhdueshem i largimit te kapitaleve shqiptare eshte shenje e qarte e dobesive te thella strukturore te menyres sesi eshte ndertuar sistemi ekonomik i vendit dhe efektivitetit te ulet te politikave zhvillimore te vendimarrjes politike.

Permendim, se vetem nga sektori bankar ne 9 mujorin e vitit 2016 mbeshtetur ne te dhenat zyrtare, jane depozituar ne institucionet financiare jashte vendit mbi 300 milion euro te depozitave te shqiptareve. Gjithcka me siper ndodh kur nevoja e ekonomise vendore per investime eshte e madhe. Konfindustria vlereson, se shkalla e larte e monopolizimit te sektoreve strategjike, mbyllja e tregjeve vendore me politikat privatizimit, koncesionimit, etj, shkalla e ulet e konkurences, mosfunksionimi i institucioneve rregullatore, besimi i ulet i biznesit dhe konsumatoreve si dhe problematikat e brendshme te menyres se ndertimit te sistemit bankar ne vend, jane arsyet e flukseve te larta te largimit te parave te shqiptareve dhe pamundesise objektive per shtimin e kreditimit ne vend.
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara