English   |   Kontakt
 
 
 
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem."
Konfindustria ne bashkepunim me Bashkine Permet dhe Qendren e Mjedisit te Konfindustrise organizojne ExpoForumin e Pare Nderkombetar "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundes i per zhvillimin ekonomik te qendrueshem. Bashkepunimi qev eri, pushtet vendor dhe biznes si kusht per suksesin e projekteve te integruara te zhvillimit rajonal sipas standarteve te BE", 29/9/2017, Permet-Shqiperi.
Eventi eshte i pari ne llojin e tij ne Shqiperi, qe vlereson ruajtjen e mjedisit dhe te pasurise kulturore nga kendveshtrimi i venies se tyre n e sherbim te zhvillimit ekonomik, nepermjet ndertimit te projekteve te integruara shumesektoriale, bashkepunimit te institucioneve publike ne n ive l qendror dhe vendor si edhe pjesemarrjes te sektorit privat. Pjesemarres ne event do te jene bashkite te Rajonit te Basenit te Vjoses te Shqiperise dhe Greqise, qe do te paraqesin vlerat turistike, mjedisore dhe kult urore si dh e problematikat kryesore te zonave te tyre shoqeruar me projektet perkatese. Perfaqesues te pushtetit qendror do te paraqesin projektet komb etare te zhvillimit mjedisor, kulturor, urban, infrastrukturor, turistik, ekonomik, energjitik te parashikuara per Rajonin e Vjoses. Mundesite per projekte te partneritet privat-publik si nje expo me makineri, pajisje teknologjike per sisteme te perpunimit te mbetjeve, transportit, smart city, agroindustri, hoteleri, tu rizem, etj do te paraqiten nga perf aqesues te biznesit. Te ftuar do te jene dhe institucione financiare dhe agjenci donatore nderkombetare. Te pranishem do te jene perfaqes ues te botes akademike, universitare, medias dhe shoqerise civile.  
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2023 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara