English   |   Kontakt
 
 
 
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem."
Konfindustria ne bashkepunim me Bashkine Permet dhe Qendren e Mjedisit te Konfindustrise organizojne ExpoForumin e Pare Nderkombetar "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundes i per zhvillimin ekonomik te qendrueshem. Bashkepunimi qev eri, pushtet vendor dhe biznes si kusht per suksesin e projekteve te integruara te zhvillimit rajonal sipas standarteve te BE", 29/9/2017, Permet-Shqiperi.
Eventi eshte i pari ne llojin e tij ne Shqiperi, qe vlereson ruajtjen e mjedisit dhe te pasurise kulturore nga kendveshtrimi i venies se tyre n e sherbim te zhvillimit ekonomik, nepermjet ndertimit te projekteve te integruara shumesektoriale, bashkepunimit te institucioneve publike ne n ive l qendror dhe vendor si edhe pjesemarrjes te sektorit privat. Pjesemarres ne event do te jene bashkite te Rajonit te Basenit te Vjoses te Shqiperise dhe Greqise, qe do te paraqesin vlerat turistike, mjedisore dhe kult urore si dh e problematikat kryesore te zonave te tyre shoqeruar me projektet perkatese. Perfaqesues te pushtetit qendror do te paraqesin projektet komb etare te zhvillimit mjedisor, kulturor, urban, infrastrukturor, turistik, ekonomik, energjitik te parashikuara per Rajonin e Vjoses. Mundesite per projekte te partneritet privat-publik si nje expo me makineri, pajisje teknologjike per sisteme te perpunimit te mbetjeve, transportit, smart city, agroindustri, hoteleri, tu rizem, etj do te paraqiten nga perf aqesues te biznesit. Te ftuar do te jene dhe institucione financiare dhe agjenci donatore nderkombetare. Te pranishem do te jene perfaqes ues te botes akademike, universitare, medias dhe shoqerise civile.  
 

Nisma

+ Data 2020-12-11
International Forum: Vjosa River Basin Region (Albania, Greece) Sustainable Development Strategy Initiative, Permet/Albania,
[Me shume]
+ Data 2020-01-07
Illicit&Money Laundering versus Albanian Business. Plani i veprimeve 2020-2022 e Konfindustrise per pranine, ndikimin dhe perballjen me fenomenet e "parave te zeza" dhe "pastrimit te parave" ne ekonomine shqiptare, vleresuar nga kendveshtrimi i biznesit.
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
+ Data 2020-05-02
Qeveria miraton kerkesen e Konfindustria per rihapjen e aktivitetit te industrive te sherbimeve,Qendrave Tregtare. Kerkesa zyrtare iu drejtua Kryeministrit Z.Edi Rama. Sipas njoftimit zyrtar Qendrat Tregtare do te hapen ne date 11 Maj 2020. Qendrat Tregta
+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara