English   |   Kontakt
 
 
 
Rishikimi i tarifave te cmimit te energjise elektrike per industrite te cilat kane ndertuar me investimet e veta linjat e furnizimit fundor te tyre.
Prane Konfindustrise ne menyre te vazhdueshme kane ardhur kerkesat dhe shqetesimet e nje numri industrish te rendesishme vendore lidhur me metodologjine e percaktimit te tarifave finale te cmimit te energjise elektrike dhe te aksesit linjave te perdorimit 35/20/10kv. Fjala eshte per industrite te cilat kane ndertuar me investimet e veta linjat e furnizimit fundor te tyre. Eshte krejtesisht e paarsyeshme, qe tarifat fundore te aksesit te operatoreve qe kane kryer vete nje pjese te konsiderueshme te investimeve te jene ne te njejtin nivel me ate te bizneseve te tjera ne te cilat investimi eshte kryer plotesisht nga ana e OSSHE. Vazhdimi i gjendjes se tashme eshte me pasoja te renda financiare per industrite dhe operatoret, qe kane kryer me shpenzimet e tyre investimet perkatese te sistemit te furnizimit, duke i vene ne kushte te pabarabarta me operatoret e tjere. Gjithashtu, eshte e papranueshme, qe investimet private te operatoreve te perkthehen ne fitime te padrejta per OSHEE dhe eshte goditje edhe per procesin e liberalizimit te tregut te energjise elektrike. Konfindustria po ndermerr te gjitha hapat e nevojshme prane te gjitha institucioneve per te rregulluar gjendjen e papranueshme ne dem te industrive vendore.  
 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara