English   |   Kontakt
 
 
 
Paketa Fiskale 2016

Konfindustria, duke u mbeshtetur ne problematiken e prodhuesve vendore te paraqitur prane saj nga industri te rendesishme te sektoreve te ndryshem te ekonomise, eshte ne fazen e pergatitjes te qendrimit dhe kerkesave te saj ndaj draftit te Paketes Fiskale 2016, qe ndodhet per diskutim ne Kuvendin e Shqiperise. Konfindustria per secilen nga propozimet e kundershtuara te draftit te Paketes Fiskale 2016 do te paraqesi arsyetimin dhe alternativen perkatese, duke filluar me nje nga ceshtjet kryesore dhe me delikate te draftit te PF 2016: perjashtimin e kategorise se biznesit me qarkullim deri 5 milion leke/vit nga tatimet dhe uljen ne 5 % tatim fitimit per biznesin me qarkullim vjetor 5-8 milion leke/vit.


 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara