English   |   Kontakt
 
 
 
“Deeuroizimi” i sforcuar favorizon importet
Konfindustria shpreh shqetesimin, se kahu i renies se forte sidomos te Euro-s kundrejt monedhes kombetare Lek ne 2 javet e fundit, po krijon kushtet per mundesine e rrezikut te nje spekullimi financiar, qe do te favorizoje ndjeshem kompanite e huaja, importet dhe demtoje rende prodhimin vendor, eksportet dhe drejtperdrejt qytetaret shqiptare. Para se gjithash jemi ne kushtet kur kompanite e huaja po mbyllin bilancet e vitit fiskal 2017 dhe pergatiten te nxjerrin dividentet jashte vendit, duke qene mjaft te interesuara per te perfituar nga nje Euro dhe valuta sa me te dobta ne tregun monetar shqiptar.  
Konfindustria perserit kerkesen e saj drejtuar Bankes se Shqiperise, qe te nderhyje sa me shpejt me vendosmeri ne tregun monetar per te shmangur mundesite e spekullimit financiar mbeshtetur ne dobesimin e sforcuar te Euro-s dhe valutave te tjera. Gjithashtu, i kerkohet Bankes se Shqiperise, qe te tregoje profesionalizem ne fushaten e saj te shpallur te ashtuquajtur te "deeuroizimit" te ekonomise shqiptare me mjete administrative dhe shmangie nga ligjesite e tregut te lire.
Konfindustria veren me shqetesim, se kahu i zhvleftesimit te forte e monedhes Euro dhe valutave te tjera kundrejt Lek-ut perputhet ne kohe edhe me fillimin e fushates nga Banka e Shqiperise per kufizimin e perdorimit te euro-s si edhe me fillimin e blerjes se valutave per trasferimin jashte vendit te dividenteve nga kompanite e huaja.
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara