English   |   Kontakt
 
 
 
Konfindustria per pagesat e demeve nga kompanite e sigurimeve
Konfindustria do të kërkojë zyrtarisht, që Kuvendi i Shqipërisë në një kohë sa më të shpejtë të thërrasë në raport Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare/AMF për përmbushjen e pagesave të siguracioneve lidhur me dëmet e tërmetit të 26 nëntorit 2019 sidomos për bizneset. AMF është institucioni përgjegjës së tregut të siguracioneve dhe varet drejtpërdrejt nga Kuvendi i Shqipërisë. Konfindustria vlerëson se së pari, është e domosdoshme bërja publike e të dhënave të vlerës së shlyerjes së deritashme nga kompanitë e sigurimeve për dëmet e siguruara nga tërmeti i shtatorit 2019. AMF, duhet të bëjë publike të dhëna të plota për vlerën e plotë të dëmeve të siguruara nga pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Njëkohësisht, duhet të paraqiten qartë në raport afatet kohore të pagesave të siguracioneve, duke shmangur vonesat e qëllimta dhe përpjekjeve për uljen e vlerës së siguruar nëpërmjet përdorimit subjektiv dhe korrupsinit të sistemit gjyqësor në raste të ngjashme.   Konfindustria vlerëson, se është e domosdoshme, që detyrimet ligjore të kompanive të siguracioneve ndaj bizneseve të plotësohen në vlerën e plotë ligjore kontraktuale dhe në një kohë sa më të shpejtë. Sa më sipër është e domosdoshme duke patur parasysh se vonesat në kohë të pagesave të siguracioneve për bizneset e prekura nga tërmeti i 28 nëntorit 2019, mund të shkaktojnë pamundësi objektive për rifillimin e punës, humbjen e tregjeve deri në falimentim të plotë të bizneseve me pasojë humbjen e punës së qindra vendeve të punës.   Kofindustria bën të ditur se nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 janë prekur mbi 1000 biznese kryesisht në qarqet Durrës, Tiranë, Krujë. Afër 150 biznese të dëmtuara janë njësi industriale të madhësisë së mesme dhe të mëdha, që janë të detyruar të ndërpresin punën ose të punojnë me kapacitet të ulët. Janë prekur industri të rëndësishme në nivel të ekonomisë kombëtare në sektorë si industria aluminit, letrës, mekanikës, plastikës, etj. Dëmet e shkaktuara prekim konstruksionet, linat teknologjike, makineri, pajisje, lëndë të para, etj. Një pjesë e tyre janë prekur shumë rëndë. Kompanitë e mësipërme punësojnë deri në qindra punëtorë secila.  
 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara