English   |   Kontakt
 
 
 
Forumii i infrastrukturës energjitike në kushtet e liberalizimit të tregut dhe krizës globale

Konfindustria bën ne dije, se 7358 biznese të tensionit 20, 10 dhe 6 Kv, duke filluar nga 1/1/2022 nuk do të furnizohen më me energji elektrike me cmim të paravendosur nga ERE/Enti Rregullator i Energjisë. Parashikimet janë, që tarifat e energjisë për muajin janar pritet të rriten me të paktën 200%.  Metodologjia dhe cmimet përfundimtare të energjisë elektrike do të vendosen në mbledhjen e ERE në 29/12/2022.

Rritja e tarifave të energjisë do të pasqyrohet drejtpërdrejte me inflacion, rritjen e cmimeve fundor të mallrave dhe shërbimeve për qytetarët fundore, rritjen e kostove të bizneseve, ujen e mëtejshme të fuqisë konkuruese të ekonomisë kombëtare. Shqipëria ka cmimin më të lartë të energjisë elektrike në rajon për bizneset.  Grupi në fjalë i bizneseve përbëjnë pjesën më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare.

Përfaqësues të OSHEE Group në forum u shprehën, se janë siguruar të gjitha kushtet infrastrukturore të nevojshme për liberalizimin e tregut si dhe garantimin e energjisë elektrike të bizneseve, në rast të mossigurimit nga ana e tyre në furnitorë të jopublikë. OSHEE ka parashikuar të kryejë afër 90 milionë euro investime pë përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë gjatëe vitit të krizës globale 2022.

Përfundimet e mësipërme u paraqitën në Forumin e Infrastrukturës Energjitike në Kushtet e Liberalizimit të Tregut dhe Krizës Globale, organizuar nga Konfindustria dhe pjesëmarrje të biznesit, OSHEE dhe botës akademike.

 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2022 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara