English   |   Kontakt
 
 
 
Zyra Tregtare&Menaxhimit
Ofron sherbimeve menaxheriale te nivelit te larte nepermjet Zyres Tregtare& Menaxhimit/ZTM dhe “Entreprise Management Group-Albania”/EMG-Albania. EMG-Albania eshte njesia e specializuar e Konfindustrise per menaxhimin e drejtperdrejte dhe ne kohe te plote te bizneseve:
a.       Ristrukturimi i modelit ekzistues te menaxhimit te kompanive,
b.       Marrja ne menaxhim te drejtperdrejte nga EMG-Albania e administrimit te kompanive,
c.       Gjetje e investitoreve potenciale te vendit ose te huaj bleres dhe/ose shites per kompanite e interesuara,
d.       Gjetja e ortakeve/joint venture te vendit dhe/ose te huaj per kompanite,
e.       Gjetja e partnereve tregetare brenda dhe jashte vendit per kompanite e interesuara per sherbimet si me poshte:
 i.      Shitjen-blerjen e prodhimeve dhe sherbimeve te ofruara /kerkuara per kompanite e interesuara
 ii.      Blerjen e teknologjise, makineri dhe pajisje ne tregjet e Rajonit, BE dhe me gjere per kompanite e interesuara
 f.        Dhenien e sherbimeve profesionale te marketingut per kompanite e interesuara
g.       Dhenien e sherbimit te rekrutimit ne pune te personelit sipas kerkesave te kompanive
h.       Dhenien e sherbimit te kualififikimit te personelit sipas kerkesave te kompanive
 i.         Organizimin e panaireve tregtare, forumeve, konferencave dhe eventeve institucionale   
 
 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara