English   |   Kontakt
 
 
 
Cfare sherbimesh ofron Konfindustria per biznesin?
  Konfindustria, nepermjet zyrave/departamenteve te brendshem, operatoreve ne varesi te drejtperdrejte te saj si dhe bashkpunimit afatgjate me partneret e jashtem, ben te mundur dhenien e sherbimeve te integruara dhe me te kualifikuara profesionale ne tregun e Shqiperise dhe Kosoves per te gjitha kerkesat ligjore, financiare, tregtare, fiskale, menaxheriale dhe burimeve njerezore te kompanive te vendit dhe te huaj. Plotesimi i kerkesave te biznesit nga sherbimet e profesionale te ofruara nga Konfindustria eshte nje  historia sukses 14 vjecare e deshmuar ne dhjetra raste.

Konfindustria  ofron sherbimet profesionale si me poshte per te gjitha kategorite e bizneseve, por vecanerisht eshte e specializuar ne sektorin e burimeve natyrore, energjise, perpunimit te mineraleve, naftes, infrastruktures rrugore, portuale, aeroportuale, agroindustrise, bujqesise, teknologjise se informacionit.  

Sherbimet kryesor te Konfindustrise:

 
1.       Lobim i plote institucional dhe profesional i nivelit te larte ne pergatitjen, paraqitjen, ndjekjen proceduriale te miratimit te akteve ligjore ne  Pushtetin Qendror dhe Vendor (Kuvendin e Shqiperise, Keshillin e Ministrave, Ministri dhe Bashki), qe jane ne interes te biznesve te vecante, kategorive te caktuara te bizneseve dhe ekonomise kombetare ne teresi.
  2.       Lobim i plote institucional ne ndjekje te problematikave te cilesise se zbatimit te akteve ligjore nga agjencite ekzekutuve ne nivel qendror dhe vendor ne interes te bizneseve te vecante, kategorive te bizneseve dhe ekonomise kombetare ne teresi.  
 3.       Ofrimi i sherbimeve ligjore te te gjitha llojeve per bizneset nepermjet Zyres Avokatore& Ligjore te Konfindustrise ne Gjykatat Administrative, Tregtare dhe Civile brenda dhe jashte territorit te Shqiperise, perfshi edhe Arbitrazhin Nderkombetar.
a.       Keshillimi dhe perfaqesimi ne padi gjyqesore te kompanive te vendit dhe te huaja
b.       Themelimi dhe regjistrimi i kompanive me kapital te vendit dhe te huaj ne Republiken e Shqiperise
c.       Mbrojtja dhe regjistrimi i patentave dhe markave tregtare te kompanive te vendit dhe te huaja
 
d.       Sigurimin e financimeve te huaja dhe/ose te vendit, fondet e investimit, bankat investimeve, bankat tregtare, institucionet financiare te vendit dhe nderkombetare
 e.       Kryerjen e sherbimeve te vleresimit financiar/due diligence ne rast te shitje, blerje, krijimit te joint-venture, merger acquisitation, etj.
f.        Keshillime fiskale per kompanite
g.       Listimi ne burse i kompanive,
h.       Pergatitja dhe certifikimi te bilanceve vjetore te kompanive
i.         Pergatitja e planeve te biznesit ne tregun e Shqiperise, Kosoves dhe Rajonin e Ballkanit Perendimor  
 
4.       Ofrimi i sherbimeve menaxheriale te nivelit te larte nepermjet Zyres Tregtare& Menaxhimit/ZTM dhe “Entreprise Management Group-Albania”/EMG-Albania. EMG-Albania eshte njesia e specializuar e Konfindustrise per menaxhimin e drejtperdrejte dhe ne kohe te plote te bizneseve:
a.       Ristrukturimi i modelit ekzistues te menaxhimit te kompanive,
b.       Marrja ne menaxhim te drejtperdrejte nga EMG-Albania e administrimit te kompanive,
c.       Gjetje e investitoreve potenciale te vendit ose te huaj bleres dhe/ose shites per kompanite e interesuara,
 d.       Gjetja e ortakeve/joint venture te vendit dhe/ose te huaj per kompanite,
e.       Gjetja e partnereve tregetare brenda dhe jashte vendit per kompanite e interesuara per sherbimet si me poshte:
 i.      Shitjen-blerjen e prodhimeve dhe sherbimeve te ofruara /kerkuara per kompanite e interesuara
 ii.      Blerjen e teknologjise, makineri dhe pajisje ne tregjet e Rajonit, BE dhe me gjere per kompanite e interesuara
 f.        Dhenien e sherbimeve profesionale te marketingut per kompanite e interesuara
 g.       Dhenien e sherbimit te rekrutimit ne pune te personelit sipas kerkesave te kompanive
 h.       Dhenien e sherbimit te kualififikimit te personelit sipas kerkesave te kompanive
  i.         Organizimin e panaireve tregtare, forumeve, konferencave dhe eventeve institucionale      

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara