English   |   Kontakt
 
 
 
Zyra Tregtare&Menaxhimit
Ofron sherbimeve menaxheriale te nivelit te larte nepermjet Zyres Tregtare& Menaxhimit/ZTM dhe “Entreprise Management Group-Albania”/EMG-Albania. EMG-Albania eshte njesia e specializuar e Konfindustrise per menaxhimin e drejtperdrejte dhe ne kohe te plote te bizneseve:
a.       Ristrukturimi i modelit ekzistues te menaxhimit te kompanive,
b.       Marrja ne menaxhim te drejtperdrejte nga EMG-Albania e administrimit te kompanive,
c.       Gjetje e investitoreve potenciale te vendit ose te huaj bleres dhe/ose shites per kompanite e interesuara,
d.       Gjetja e ortakeve/joint venture te vendit dhe/ose te huaj per kompanite,
e.       Gjetja e partnereve tregetare brenda dhe jashte vendit per kompanite e interesuara per sherbimet si me poshte:
 i.      Shitjen-blerjen e prodhimeve dhe sherbimeve te ofruara /kerkuara per kompanite e interesuara
 ii.      Blerjen e teknologjise, makineri dhe pajisje ne tregjet e Rajonit, BE dhe me gjere per kompanite e interesuara
 f.        Dhenien e sherbimeve profesionale te marketingut per kompanite e interesuara
g.       Dhenien e sherbimit te rekrutimit ne pune te personelit sipas kerkesave te kompanive
h.       Dhenien e sherbimit te kualififikimit te personelit sipas kerkesave te kompanive
 i.         Organizimin e panaireve tregtare, forumeve, konferencave dhe eventeve institucionale   
 
Kontakt: konfindustria@konfindustria.al
 
 

Nisma

+ Data 2019-05-17
Krijimi i komisionit hetimor ne Kuvendin e Shqiperise per humbjet ne gjykatat nderkombetare
[Me shume]
+ Data 2019-01-05
Krijimi i Burses Shqiptare te Energjise
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
+ Data 2019-05-02
Konfindustria ne grupin e punes ne projektin e Pergatitjes Politikave Industriale‎ te Rajonit te Ballkanit Perendimor 2018-2019, GIS Gjermani dhe Keshilli Bashkpunimit Rajonal- Sarajeve
+ Data 2019-04-11
Konfindustria pjesemarrese ne sesionin plenar te hapjes se Konferences Esri Italia 2019, Rome, Itali
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2020 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara