English   |   Kontakt
 
 
 
Rritja e ekonomise ne 2017 ne rrezik
Konfindustria vlereson, se rritja e parashikuar ne vitin fiskal 2017 prej 3,5% e PPB, si shtylla mbeshtetese kryesore e ndertimit te buxhetit, eshte e rrezikuar pare: nivelin historik te ulet te investimeve kapitale, vazhdimesise se pasojave te krizes globale ne tregjet nderkombetare, qe godet eksportet e industrise shqiptare te prodhimit te lendeve te para si minerale dhe nafte, shkalles se ulet te konkurueshmerise se vendit krahesimisht rajonit per terheqjen e investimeve si pasoje e politikave fiskale jo te pershtashme dhe pranise masive se tregjeve te mbyllura, me shfaqje te pastra monopolistike sidomos ne sektoret strategjike te ekonomise.
Konfindustria vlereson, se si faktore pozitiv ne rritjen e ekonomike te vendit per vitin e ardhshem fiskal vleresohet: hyrja ne ritem te plote e investimeve te projektit TAP, HEC e kaskades se Devollit nga StateCraft dhe potenciali turistik. Gjithashtu, mbeshtetje e rendesishme per rritjen ekonomike dhe buxhetin 2017 vleresohet: gjendja e mire e kapaciteteve ne shtim prodhuese energjitike dhe permiresimi i menaxhimit te sistemit energjitik ne pergjithesi dhe vecanerisht ne sektorin e shperndarjes se energjise elektrike.

Konfindustria mbeshtet paketen ndihmese te integruar per sektorin fason te parashikuar ne paketen fiskale 2017 si edhe uljen ne masen 50% te rentes minerare per sasite e mineraleve, qe vazhdojne perpunimin ne vend, si veprimi i duhur mbeshtetes per industrine prodhuese vendore.


 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, maj 2018 Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Qershor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2018 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara