English   |   Kontakt
 
 
 
Konfindustria per problematikat e "Kurum Demir"

Konfindustria është duke ndjekur me shqetësim dhe vëmendje të vecantë lajmet për problematikat financiare, ligjore dhe gjyqësore të kompanisë holding “Kurum Demir” në Turqi dhe pasojat e mundshme shoqëruese në ekonominë dhe sistemin bankar në Shqipëri.

Së pari, shqetësimi është lidhur drejtpërdrejtë me faktin, se në Shqipëri kompanija bijë e “Kurum Demir” është në zotërim të aseteve të rëndësishme në sektorët strategjikë të industrisë energjisë si HEC-et u Ulëz, Shkopet dhe Bistrica 1,2  , të uzinës së vetme në vend të celikut në Elbasan si dhe terminalin në Portin e Durrësit, më i madhi në vend. Së dyti, shqetësimi është edhe më i madh, nëse vlerësohet, se mbi 50% e vlerës së përgjithshme prej afër 500 milion euro të kredisë të kompanisë, janë marrë nga sistemi financiar dhe bankar në Shqipëri.

Konfindustria i kërkon Bankës së Shqipërisë, qeverisë dhe agjencive ekzekutive përkatëse të ndjekin me vëmendje dhe të marrin gjithë masat e nevojshme ligjore për të parandaluar përcjelljen nga Turqia të pasojave të dëmshme të mundshme të rastit në fjalë në ekonominë dhe sistemin bankar shqiptar. Banka e Shqipërisë duhet të vlerësojë të marri masat e duhura për të kontrolluar cilësinë e kreditimit, për të shmangur përqëndrimin e kredisë vetëm në disa operatorë tregtarë si dhe për të luftuar mungesën e profesionalizimit, subjektivizmin dhe korrupsionin në sektorin bankar në procesin e kredidhënies. Qeveria dhe agjencitë ekzekutive duhet të marrin masat e nevojshme për të parashikuar dhe përballuar problematikat e mundshme, që mund të shkaktohen në sektorët strategjikë në të cilat kompania “Kurum” është e pranishme në vend, që do të ishte  me pasoja të rënda në të gjithë ekonominë shqiptare.

 
 

Nisma

+ Data 2020-12-11
International Forum: Vjosa River Basin Region (Albania, Greece) Sustainable Development Strategy Initiative.
[Me shume]
+ Data 2020-01-07
Illicit&Money Laundering versus Albanian Business. Plani i veprimeve 2020-2022 e Konfindustrise per pranine, ndikimin dhe perballjen me fenomenet e "parave te zeza" dhe "pastrimit te parave" ne ekonomine shqiptare, vleresuar nga kendveshtrimi i biznesit.
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
+ Data 2020-05-02
Qeveria miraton kerkesen e Konfindustria per rihapjen e aktivitetit te industrive te sherbimeve,Qendrave Tregtare. Kerkesa zyrtare iu drejtua Kryeministrit Z.Edi Rama. Sipas njoftimit zyrtar Qendrat Tregtare do te hapen ne date 11 Maj 2020. Qendrat Tregta
+ Data 2019-11-16
Në 15/11/2019, në Divjaka Resort, Divjakë u zhvillua edicioni 1 i Expo Forumit “Albania Agri Financing and Food Safety 2019” organizuar nga Konfindustria në bashkpunim dhe me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/MBZHR, B
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login


© 2007 - 2021 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara