English   |   Kontakt
 
 
 
Nisma per krijimin e tregut te hapur shqiptar dhe rajonal
Alb-Konfindustria në emër të interesave afatgjata kombëtare,
duke qenë e bindur, se interesi kombëtar në thelb nuk mund të kuptohet pa mirëqenien e qëndrueshme të shqiptarëve, kudo ku banojnë në trevat e tyre historike,
duke ditur, se rruga e vetme për sigurimin e mirëqenies së shqiptarëve në afatgjatë, sidomos në periudhën e globalizimit të tregjeve dhe integrimit në Bashkimin Europian, është e varur krejtësisht nga përdorimi me efektivitet i burimeve të mëdha të përbashkëta natyrore, njerëzore dhe gjeografike, që zotërojmë si komb,
duke menduar, se kemi humbur shumë kohë deri më tash për të përfituar prekshëm ekonomikisht nga ndryshimet historike të çështjes shqiptare pas vitit 1999, ndërkohë që shumë vendimarrje politike kanë qenë dhe janë plotësisht të mundshme për tu ndërmarrë nga vetë shqiptarët, pa kosto dhe në kohë të shpejtë,
duke kërkuar për tu integruar me dinjitet si komb në Bashkimin Europian, lufta për tregje brenda të cilit është mjaft e fortë edhe ndërmjet antarëve të tij,
duke ditur, se është domosdoshmëri jetësore për të ruajtur dhe zotëruar pjesën e tregut që meritojmë edhe në tregun e përbashkët të Bashkimit Europian,
duke qenë të sigurt se proçesi i integrimit i hapësirave shqiptare në Bashkimin Europian do të jetë shumë më i shpejtë dhe kontribues edhe për vetë BE, nëse më parë arrijmë të integrohemi ekonomikisht dhe institucionalisht ndërmjet nesh, pa prekur kufijtë teorikë ndërmjet shteteve,

Alb-Konfindustria i kërkon Vendimarrjes Politike të Shqipërise dhe Kosovës të ndërmerret :
“Nisma për përpunimin, hartimin dhe zbatimin e Strategjisë së Krijimit të Tregut të hapur Shqiptar dhe Rajonal”.

Strategjia duhet të përgatitet nga një Këshill Mbarëkombëtar me përfaqësues të Qeverive, opozitës parlamentare kryesore dhe grupeve më të rëndësishme të interesit të Shqipërisë dhe Kosovës. Anëtarë të Komitetit mund të jenë edhe përfaqësues të institucioneve të mësipërme nga Maqedonia dhe Mali i Zi
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara