English   |   Kontakt
 
 
 
Sondazh mbi shfrytezimin e kapacitetit prodhues
Sondazhi, i kryer nga Qendra e Studimeve te Konfindustrise, u krye mbeshtetur ne grupin e industrive, qe punojne kryesisht per tregun e brendshem. Perpunimi i te dhenave tregoi, se industrite e lidhura me sektorin e materialeve te ndertimit, te infrastruktures, perpunimit te plastikes, punimeve te aluminit dhe hekurit, drurit kane shenuar uljen me te ndjeshme. Renie te shfrytezimit te kapacitetit prodhues kane patur edhe pjese te industrise se prodhimit te pijeve alkoolike dhe joalkoolike, lengjeve, birres, etj.
Konfindustria vlereson, se per vitin 2015 shfrytezimi i kapacitetit prodhues  te industrise shqiptare arriti ne nivelin mesatar te 63%. Niveli i mesiperm ishte 3.8% me i ulet krahesimisht me vitin paraardhes 2014.
Industri te cilat lidhen me prodhime bazike te popullsise si p.sh miellit dhe nenprodukteve te tij kane qene te ne nivele relativisht te qendrueshme. Si shkaqe kryesore te uljes se shfrytezimit te kapacitetit prodhues per vitin 2015 industrite pjese perberese e sondazhit percaktonin:- uljen e kerkeses se brendshme konsumatore, -rritjen e shkalles se konkurences nga importi, -uljen e investimeve publike. Arsye te tjera ishin edhe disa ndalime te pjesshme ligjore si p.sh ne importin e lendeve te para ne industrine ricikluese, lejet e ndertimit, etj.
 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara