English   |   Kontakt
 
 
 
Rishikimi i tarifave te cmimit te energjise elektrike per industrite te cilat kane ndertuar me investimet e veta linjat e furnizimit fundor te tyre.
Prane Konfindustrise ne menyre te vazhdueshme kane ardhur kerkesat dhe shqetesimet e nje numri industrish te rendesishme vendore lidhur me metodologjine e percaktimit te tarifave finale te cmimit te energjise elektrike dhe te aksesit linjave te perdorimit 35/20/10kv. Fjala eshte per industrite te cilat kane ndertuar me investimet e veta linjat e furnizimit fundor te tyre. Eshte krejtesisht e paarsyeshme, qe tarifat fundore te aksesit te operatoreve qe kane kryer vete nje pjese te konsiderueshme te investimeve te jene ne te njejtin nivel me ate te bizneseve te tjera ne te cilat investimi eshte kryer plotesisht nga ana e OSSHE. Vazhdimi i gjendjes se tashme eshte me pasoja te renda financiare per industrite dhe operatoret, qe kane kryer me shpenzimet e tyre investimet perkatese te sistemit te furnizimit, duke i vene ne kushte te pabarabarta me operatoret e tjere. Gjithashtu, eshte e papranueshme, qe investimet private te operatoreve te perkthehen ne fitime te padrejta per OSHEE dhe eshte goditje edhe per procesin e liberalizimit te tregut te energjise elektrike. Konfindustria po ndermerr te gjitha hapat e nevojshme prane te gjitha institucioneve per te rregulluar gjendjen e papranueshme ne dem te industrive vendore.  
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara