English   |   Kontakt
 
 
 
“Monitorimi i efektivitetit te Gjykatave Administrative ne vitin e pare te punes
Konfindustria ne bashkepunim institucional me Ministrine e Drejtesise dhe me mbeshtetjen e Fondacionit “Friedrich Ebert”- Gjermani si partner i projektit, organizoi, forumin e diskutimit me teme “Monitorimi i efektivitetit te gjykatave administrative ne vitin e pare te punes. Paraqitja e studimit, sondazhi me bizneset, problematika dhe rekomandime". Pjesemarres ne forum ishin Ministri i Drejtesise, Z. Nasip Naço, Drejtuesi i Fondacionit “Friedrich Ebert” Z. Frank Hantke, Drejtues te Gjykates Administrative te Tiranes, Drejtues te Gjykates Administrative te Apelit, perfaqesues te Keshillit te Larte te Drejtesise, USAID, OSBE, biznesi, shoqeria civile, bota akademike, universitare, media, etj. Konfindustria ne rolin dhe me pergjegjesine e nismetarit te themelimit te Gjykatave Administrative ne vitin 2007, ka monitoruar menyren e funksionimit ne nivel vendi per vitin e pare te punes, duke ofruar nje analize te problematikave si dhe rekomandime perkatese per rritjen e efektivitetit ne sherbim te biznesit dhe qytetareve. Mbeshtetur ne studimin e kryer nga Konfindustria rezulton se nga numri i pergjithshem i çeshtjeve te regjistruara vetem 54% e tyre jane dhene brenda afatit 3 mujor nga Gjykatat Administrative te shkalles se pare ne nivel vendi. Nga Gjykata e Apelit brenda afatit 3 mujor nga regjistrimi i çeshtjes jane dhene vetem 24% e vendimeve. Nga sondazhi kryer me perfaqesues te bizneseve rezulton se 71%% e bizneseve e vleresojne pozitivisht dhe hap perpara krijimin e GJA, por mbi 80% e tyre kane pakenaqesi per shpejtesine e gjykimit. Perfaqesuesit e institucioneve te drejtesise pranuan problematiken e ngritur ne analizen e Konfindustrise, per vonesen ne shpejtesine e gjykimit dhe njekohesisht shpjeguan dhe arsyet e problematikes me gjykim. Sipas Ministrit te Drejtesise dhe perfaqesuesve te institucioneve te drejtesise dhe gjykatave u arsyetua se vonesa ne gjykim vjen kryesisht nga numri i pamjaftueshem i gjyqtareve, numri i madh i dosjeve te trasheguara, probleme ne legjislacion, mungesa e pervojes , etj. Gjithashtu ne forum u paraqiten dhe masa te prekshme qe do t’i paraqiten vendimarrjes dhe institucioneve me te larta te fushes per permiresimin e gjendjes.  
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara