English   |   Kontakt
 
 
 
Paketa Fiskale 2016

Konfindustria, duke u mbeshtetur ne problematiken e prodhuesve vendore te paraqitur prane saj nga industri te rendesishme te sektoreve te ndryshem te ekonomise, eshte ne fazen e pergatitjes te qendrimit dhe kerkesave te saj ndaj draftit te Paketes Fiskale 2016, qe ndodhet per diskutim ne Kuvendin e Shqiperise. Konfindustria per secilen nga propozimet e kundershtuara te draftit te Paketes Fiskale 2016 do te paraqesi arsyetimin dhe alternativen perkatese, duke filluar me nje nga ceshtjet kryesore dhe me delikate te draftit te PF 2016: perjashtimin e kategorise se biznesit me qarkullim deri 5 milion leke/vit nga tatimet dhe uljen ne 5 % tatim fitimit per biznesin me qarkullim vjetor 5-8 milion leke/vit.


 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara