English   |   Kontakt
 
 
 
Cila eshte Konfindustria dhe arritjet e saj
Konfederata e Industrive te Shqiperise/Konfindustria eshte institucioni, qe grupon dhe perfaqeson vetem interesat e industrive te prodhimit&sherbimeve ne vend. Anetare te Konfindustrise jane perfaqesuesit me te rendesishem te industrive shqiptare ne te gjitha fushat si: industria energjetike, industria e kerkimit shfrytezimit dhe perpunimit te naftes etj.
Ne Konfederaten e Industrive te Shqiperise / Konfindustria, ka te drejte te anetaresohet cdo subjekt, person juridik i Shqiperise, me kusht qe t'i perkasi vetem fushes te prodhimit ose ofrues sherbimesh dhe qe: 
- Pranon statutin e shoqates
- Paguan kuotizacionin
- Merr miratimin nga Keshilli Drejtues 
 
Konfindustria eshte regjistruar si person juridik ne baze te vendimit numer 1925 date 16/3/2007 te Gjykates se Rrethit Tirane.
 

Sukseset kryesore te Konfindustria

1-     Lobimi per permiresimin e ligjit te akcizes per mbrojtjen nga falimentimi te industrise shqiptare te prodhimit te birres,pasoje e marreveshjes se Stabilizim Associjimit ne BE. Permiresimet ligjore u kryen ne vitin 2007 dhe vazhdojne te jene ne fuqi.

 

2-     Marrja e nismes ligjore per ndertimin e sistemit te Gjykatave Administrative ne Republiken e Shqiperise. 2008. Gjykata Adminstrative filloi aktivitetin ne vitin 2013

 

3-     Nisma per krijimin e Tregut Kombetar Shqiperi- Kosove. Viti 2008

 

4-     Mbrojtja e industrise se prodhimit te pijeve alkoolike. Viti 2007

 

5-     Lobimi per mbrojtjen e industrise shqiptare te perpunimit te mishit, sallamit, etj.nga spekulimet ne dogane me cmimet e references te produkteve te importit. Viti 2013

 

6-     Pjesemarrja institucionale dhe organizimi i aktivitete per ndertimin e Burses Shqiptare te Energjise. Vitet 2013- 2020.

 

7-     Lobimi per mbrojtjen e industrise se prodhimeve plastike nga importi. Viti 2019

 

8-     Mbrojtja e industrise se prodhuesve te vegjel dhe te mesem te energjise elektrike nga rritja e taksave vendore. 2020-2021.
 
 9- Marrja e nismes per mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrueshem te rajonit te basenit te lumit Vjosa.
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara