English   |   Kontakt
 
 
 
Konfindustria per ndikimin e Bordit te Cmimeve te Karburanteve ne treg

Konfindustria vlerëson, se Bordi i Cmimeve të Karburanteve ka dështuar në plotësimin e qëllimit të themelimit, duke krijuar edhe problematika shtesë me pasoja të rënda për qytetarët, bizneset dhe ekonominë kombëtare në tërësi. Bordi ka përplasje të qartë të interesit në përfaqësim me gjysmën e numrit të antarëve, që i përkasin pikërisht operatorëve të tregut, që duhet të vëzhgohen për spekullime të mundshme, metodologjive të paqarta, që përcaktojnë vendimarrje subjektive me hapsira të gjera edhe për korrupsion.

Konfindustria kërkon, që ekzekutivi dhe vendimarrja politike duhet të fillojë menjëherë krijimin e Entit Rregullator të Karburanteve/ERRK si institucion i përhershëm, profesional dhe në varësi të Kuvendit të Shqipërisë. Si shembull i krijimit dhe funksionimit të ERRK të jetë modeli i agjencisë së ngjashme në Maqedoninë e Veriut. Tregu i karburanteve në MV në vazhdimësi dhe pavarësisht krizës së fundit të Ukrainës ka cmime 25-35% më të ulta dhe standarte të cilësi së sesa Shqipëria.

Tregu i Karburanteve në Shqipëri ka shenja të qarta të organizimit në formë karteli në tregëtinë me pakicë dhe oligopoli në tregtinë me shumicë. Tregu shqiptar i karburanteve shfaqet me përqëndrim vertikal dhe horizontal të fortë, duke filluar nga shërbimet portuale, shitjen me shumicë deri në shitjen me pakicë, krejtësisht e ndaluar në vendet e zhvilluara demokratike. Përvec pasojave të rënda ekonomike për biznesin dhe qytetarët në cmim dhe cilësi të ardhura nga mungesa e konkurencës në tregun e karburanteve ka dyshime të arsyeshme për kontrabandë masive në nivele, që arrijnë në 30% të sasisë së përgjithshme të konsumit me qindra milionë dollarë dëmë për buxhetin e shtetit. Tregu i karburanteve në Shqipëri është nga më të mëdhenjtë të ekonomisë kombëtare me mbi 10% të PPB.   

 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara